mar brava logo definitiu


Escola ubicada a Llançà des de l’any 1996, homologada per la Generalitat de Catalunya per a impartir tots els nivells de titulacions d’esbarjo, tant teòrics com pràctics. Assumim la responsabilitat de guiar l’alumne des dels nivells més bàsics de la navegació fins al nivell de Capità de Iot posant a disposició de l´alumne el professorat més adient per al bon èxit dels alumnes que escullen la nostre escola, titulats professionals amb àmplia experiència docent i a la mar.

L’ensenyament basat en la relació propera entre professor i alumne fa que limitem el nombre d´admesos que, depenent del nivell i aula, establim en una mitjana de dotze, per tant podem oferir un ensenyament molt personalitzat.

L’escola disposa del material d’ensenyament teòric necessari per al correcte aprenentatge, amplia biblioteca de consulta, projector i un espai físic confortable a les aules.

Mitjançant la fórmula Aula Mar Brava exercim l’activitat docent a L'Escala, Cadaqués i Roses, a més a més de la pròpia de la seu a Llançà.

Les embarcacions autoritzades per la Generalitat per a impartir les pràctiques ultrapassen els requeriments en equipament de la reglamentació actual en un afany d’incrementar l’adquisició de coneixements dels alumnes i també la seva seguretat a bord.

Entenem que un cop aprovats, no hem d’afegir cap dilació a la tramitació de les titulacions i per tant garantim que els alumnes tindran per part de l’escola la màxima celeritat en la realització de les pràctiques i en les tràmits administratius posteriors.

Volem que la relació escola-alumne no acabi en un mer aprovat a l l’examen i és per això que diposem de llibreria, donem cursos de reciclatge i actualització i serveis nàutics i gestoria.

Tramitació de documentacions nàutiques
  • Ens fem càrrec de passar les Inspeccions Tècniques de Vaixells i del subministre i instal.lació del material de seguretat i comunicacions.
  • Proves d'estabilitat i canvis de motor.
  • Canvis de domini, de nom, despatxos.
  • Renovació de titulacions nàutico-esportives per caducitat, pèrdua o robatori.
  • Assegurances nàutiques.